Salesiánská komunita Prostějov

FaraPovyseniPv

Místní komunita Salesiánů Dona Boska se asi během roku 2018 přestěhuje z fary u kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově, Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov na faru u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově, Lidická 1a, 796 01 Prostějov (viz foto níže). Toto stěhování se uskuteční po nutných stavebních úpravách. Zatím byl vytvořen stavební záměr, byla vybrána architektka Lenka Vágnerová, která zpracovala architektonický projekt na rekonstrukci fary. V současné době očekáváme stavební povolení, na základě kterého se pak vybere firma pro realizaci rekonstrukce. Po sepsání smlouvy o dílo bude jasnější, v jakém časovém horizontu se salesiánská komunita přestěhuje z děkanské fary Povýšení sv.Kříže v Prostějově.

FaraPaP2017va

Salesiáni patřící do Salesiánské komunity Prostějov:

 

P. Petr Matula SDB

P. Petr Matula SDB

Funkce: ředitel salesiánské komunity, školní kaplan na CMG v Prostějově

Telefon: 731 600 061

E-mail: _.GB3Zjm78m%CZjdWlkmb

Je ředitelem salesiánské komunity, školním kaplanem na Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově (vyučuje zde Křesťanskou a etickou výchovu, jezdí na kurzy a duchovní obnovy), věnuje se doprovázení starších animátorů Klubu SHM Prostějov, je správcem webu salesiánů v Prostějově (www.prostejov.sdb.cz)

P. Pavel Čáp SDB

P. Pavel Čáp SDB

Funkce: Administrátor farnosti sv.Petra a Pavla v Prostějově

Administrátor farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově, vyučuje Křesťanskou a etickou výchovu na CMG v Prostějově.

P. Antonín Pražan SDB

P. Antonín Pražan SDB

Funkce: Vyučující na CMG v Prostějově

Na CMG v Prostějově vyučuje Křesťanskou a etickou výchovu, jezdí na kurzy školy a pracuje ve školním klubu.

P. Pavel Caha SDB

P. Pavel  Caha SDB

Funkce: kaplan farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Kaplan u Povýšení sv. Kříže v Prostějově, duchovně doprovází křesťanskou Mateřskou školku v Prostějově (patří do: Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská školka v Prostějově), duchovně doprovází společenství Salesiánských spolupracovníků (ASC).

P. Josef Glogar SDB

P. Josef  Glogar SDB

Funkce: administrátor farnosti Smržice a Prostějov - Vrahovice

Administrátor farnosti Smržice a Prostějov - Vrahovice, delegát pro ASC Šumperk-Olomouc-Prostějov.

P. František Kunetka SDB

P. František  Kunetka SDB

Funkce: vyučující na Teologické fakultě UP v Olomouci

V důchodu, vypomáhá na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor liturgika).

P. Rudolf Smahel SDB

P. Rudolf Smahel SDB

Funkce: vyučující na Teologické fakultě UP v Olomouci

Vyučující na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor pedagogika, katechetika).

P. Pavel Strejček SDB

P. Pavel  Strejček SDB

Funkce: výpomocný duchovní

Bydlí na v Olomouci - Holicích.

P. Václav Altrichter SDB

P. Václav Altrichter SDB

Funkce: Důchodce

V důchodu, vypomáhá u Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži.