Spolupráce s CMG Prostějov

Úzce spolupracujeme také s Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově (zkráceně CMG). P.Petr Matula SDB je školním kaplanem a spolu s P.Antonínem Pražanem SDB a P.Pavlem Čápem SDB doprovází studenty na CMG a ZŠ, MŠ. Na gymnáziu učí tři salesiáni (P.Antonín Pražan SDB, P.Pavel Čáp SDB, P.Petr Matula SDB). Spolupracujeme také na přípravě kurzů, duchovních obnov, slavnostních bohoslužeb. Nabízíme gymnáziu své prostory pro jejich aktivity.

Více se o CMG a MŠ Prostějov dozvíte na webových stránkách.