Spolupráce s CMG Prostějov

Úzce spolupracujeme také s Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově (zkráceně CMG). P.Petr Matula SDB je školním kaplanem a spolu s P.Antonínem Pražanem SDB a P.Pavlem Čápem SDB vyučují Křesťanskou a etickou výchovu, doprovází studenty na kurzech, duchovních obnovách a výletech. Skrze kroužky a duchovní doprovázení se do aktivit školy zapojují i další dva salesiáni P.Josef Glogar a P.Pavel Caha. Nabízíme gymnáziu také své prostory pro jejich aktivity, včetně dvou chalup v Jeseníkách na Staré Vodě u Bruntálu 109 a na Annabergu - Anenském vrchu 225 u Andělské Hory.

Více se o CMG, ZŠ a MŠ Prostějov dozvíte na webových stránkách.