Spolupráce s CMG Prostějov

Úzce spolupracujeme také s Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově (zkráceně CMG). P.Petr Matula SDB je školním kaplanem a spolu s P.Jaroslavem Němcem SDB doprovází studenty na CMG a ZŠ, P.Pavel Caha SDB duchovně povzbuzuje děti i pedagogy MŠ. Na gymnáziu učí tři salesiáni (P.Jaroslav Němec SDB, P.Leo Červenka SDB, P.Petr Matula SDB). Spolupracujeme také na přípravě kurzů, duchovních obnov, slavnostních bohoslužeb. Nabízíme gymnáziu své prostory pro jejich aktivity.

Více se o CMG a MŠ Prostějov dozvíte na webových stránkách.