Výuka náboženství

Zveme vás na kroužek náboženství

Kroužek probíhá vždy v úterý od 7.10.2014 do 16.6.2015:

  • 1., 2., 3. třída - úterý 13:00-13:45
  • 4.- 5. třída - úterý 15:00-15:45
  • 6.-9.třída -  úterý 15:45-16:45 na faře ve Vrahovicích                                          Vyučuje P.Mgr.Petr Matula SDB.

- 1.a 2. úterý v měsíci je výuka na faře (sraz před farou –  Majakovského 3, Pv)

- 3.-5. úterý v měsíci je výuka v učebnách ZŠ Majakovského 1, Pv (sraz před hlavním vchodem nové školy). Děti, které jsou v družině, budou na tento kroužek vyzvednuty. Přihlášky jsou k dispozici v kostele, na faře nebo na hodině náboženství.

Kroužek náboženství zajišťuje Římskokatolická farnost sv.Bartoloměje, Majakovského 130/3, Prostějov – Vrahovice (www.prostejov.sdb.cz; petrmatula@atlas.cz; t.731600061).          P. Mgr. Petr Matula SDB

-------------------

Přihláška do náboženství 34.0 KB

Kroužek náboženství 2014-2015 122.2 KB