Publikace o farním kostele

Nabízíme vám publikaci o farním kostele                       sv. Bartoloměje v Prostějově - Vrahovicích

Publikace-farni kostel-obalka1K zakoupení na faře nebo v kostele. Cena: 100 Kč

Autor: Karel A. Kavička                       ISBN 978-80-87864-35-7

Vydalo Kartuziánské nakladatelství v Brně pro Římskokatolickou farnost  sv. Bartoloměje v Prostějově - Vrahovicích v roce 2015             v nákladu 2000 ks.

Logo200DB-CR   Logo200DB

Vydáno k patrociniu chrámu Páně sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích, k 20.výročí působení řeholních kněží kongregace Salesiánů Dona Boska v Prostějově-Vrahovicích a k 200.výročí narození sv. Jana Boska zakladatele řádu.

Vydáno s podporou:
  • Statutárního města Prostějova,
  • firmy Satos Prostějov a.s., velkoobchod železářským zbožím,
  • podniku Sladovny Soufflet ČR a. s. Prostějov,
  • Ing. Josefa Zatloukala a Ing. Martina Zatloukala z Kralic na Hané,
  • Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova,
  • Zemědělského družstva Vrahovice,
  • Hanáckých staveb, spol. s. r. o. Prostějov-Vrahovice

LogoProstejovSatos-logosoufflet_logoprint

 hanacke-stavby-logo