Ohlášky

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SV.BARTOLOMĚJE, PROSTĚJOV-VRAHOVICE

Vychází nová publikace o farním kostele - info zde

Prázdninový pořad BOHOSLUŽEB (28.6.2015 - 31.8.2015)

Neděle 28.6.2015

13.neděle v mezidobí B / rozloučení s P.Petrem Matulou SDB

9:00 Vrahovice

Za Františka Hromadu, živou a zemřelou rodinu / v 15:00 posezení na faře

Úterý 30.6.2015

 

Držovice 18:00

Na jistý úmysl / poslední mše v Držovicích před prázdninami – další bude 1.9.

Pátek 3.7.2015

Svátek sv. Tomáše, apoštola

Vrahovice 18:00

Za farnost / v červenci a srpnu nebude adorace před mší sv.

Neděle 5.7.2015

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy

9:00 Vrahovice

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží požehnání

Pátek 10.7.2015

 

Vrahovice 18:00

Za živé a zemřelé členy růžence z Vrahovic

Neděle 12.7.2015

15. neděle v mezidobí B / přivítání nového faráře P. Josefa Glogara SDB

9:00 Vrahovice

Za + Marii Závodskou, rodiče a sestru

Pátek 17.7.2015

Bohoslužba slova (mše sv. bude odsloužena soukromě; kněz bude na táboře s dětmi)

Vrahovice 18:00

Za Bohumíra Radaše a rodiče Karla a Ludmilu Dvorských

Neděle 19.7.2015

16. neděle v mezidobí B / sbírka na opravy

9:00 Vrahovice

Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní a za vyprošení víry pro všechny děti

Pátek 24.7.2015

 

Vrahovice 18:00

Za Zdenka Vychodila a manžele Jirkovy

Neděle 26.7.2015

17. neděle v mezidobí B

9:00 Vrahovice

Za + P. Josefa Střídu

Pátek 31.7.2015

Památka sv. Ignáce z Loyoly

Vrahovice 18:00

Za rodinu Šnajdrovu a Lašákovu

Neděle 2.8.2015

18. neděle v mezidobí B

9:00 Vrahovice

Za Stanislava Kousalíka a rodiče

Pátek 7.8.2015

 

Vrahovice 18:00

Za Josefa Konečného, manželku a syna

Neděle 9.8.2015

19. neděle v mezidobí B

9:00 Vrahovice

Za živou rodinu Sekaninovu

Pátek 14.8.2015

Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, mučedníka

Vrahovice 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Kolínkovu

Neděle 16.8.2015

20. neděle v mezidobí B / sbírka na opravy

9:00 Vrahovice

Za rodinu Svačinovu a Jemelkovu

Pátek 21.8.2015

Památka sv. Pia X.

Vrahovice 18:00

Na poděkování s prosbou o Boží ochranu

Neděle 23.8.2015

Poutní hodová mše ke sv. Bartoloměji / 10.let kněžství P.Tomáše Klíče

9:00

Za farnost / od 8:30 svátost smíření; po mši občerstvení před kostelem – můžete něco napéct; pro děti bude na faře skákací hrad a trampolína

Vrahovice

Po mši bude Karlem Kavičkou představena nová publikace o farním kostele sv. Bartoloměje (s historií Vrahovic) s možností zakoupení

Pátek 28.8.2015

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Vrahovice 18:00

Za Aloise Spurného a živou rodinu

Neděle 30.8.2015

22. neděle v mezidobí B

9:00 Vrahovice

Za + Bartoloměje Pluskala a manželku

 OHLÁŠKY

  • Pouť farnosti na Svatý Hostýn - v sobotu 11.7.2015, bus odjíždí v 6:00 od kaple v Držovicích a v 6:15 ze zastávky Na Hanačce (jinak zastavuje jako obvykle). Návrat v odpoledních hodinách. Za pořadatele zve Jan Závodský, u kterého se můžete přihlašovat.
  • Farnost získala dotaci z Ministerstva kultury na renovaci bočních dveří a okenic ve věži farního kostela ve výši 176.000 Kč. Celkové náklady na renovaci dle smlouvy o dílo s firmou Repase Zajíček ze Senice n. H. jsou 196.129 Kč. Realizace se začne od září 2015.

 

  • Mše sv. – v červenci a srpnu je zrušena úterní mše v Držovicích a ve středu ve Vrahovicích.
  • P.Josef Glogar SDB, administrátor farnosti, tel.: 731 600 085, www.prostejov.sdb.cz

  ----------------------

150621-28 OhlaskyVr.docx