Farnost Prostějov-Vrahovice

Farní kostel: Sv. Bartoloměj, Prostějov-Vrahovice Sv.Bartoloměj, Prostějov-Vrahovice

Administrátor excurendo: P. Mgr. Josef Glogar SDB

Adresa

Římskokatolická farnost
Majakovského 130/3
Prostějov 6 -Vrahovice
798 11

Číslo účtu farnosti: 1500351389/0800 Česká spořitelna

IČO: 47 92 26 13

DIČ: CZ47922613

ID datové schránky: jrrgydc

Kontakt

P.Josef Glogar SDB, Filipcovo nám. 4, 796 01 Prostějov

tel.: 731 600 085, nebo napište na e-mail (faprostejov-vrahovice@ado.cz )

Pastorační plány - Roční 2014-2015 89.4 KB/ Tříletý 2013-2016 2.7 MB

Publikace o kostele - k zakoupení v kostele nebo na faře Publikace-farni kostel-obalka1

Farní kostel

Farní kostel byl benedikován 20.11.1836 P. Františkem Randulou, děkanem v Kralicích na Hané.

Pořad bohoslužeb

Farní kostel sv.Bartoloměje v Prostějově - Vrahovicích

  • středa - 18.00 hod. (v červenci a srpnu mše sv. není)
  • pátek - 18.00 hod. (od 16:00 v kostele adorace)
  • neděle - 9.15 hod.

Kaple sv. Floriána v Držovicích

  • úterý - 18.00 hod. (v červenci a srpnu mše sv. není)

Historie

Farnost existovala už r. 1360. Roku 1639 zanikla a byla spravována z Kralic na Hané. Roku 1682 byla farnost opět obnovena.