Ministranti

Ministrante i ty, který by jsi chtěl ministrovat, zvu tě na ministrantské schůzky:

Aktuální rozpis schůzek:

  • schůzky mladších -  začínají  ve středu 16.9.2015 
  • schůzky starších - dle domluvy 

     

  • Mladší ministranti (od 7 do 10 let)

 - středa (16:30-17:30)

- od 16.9.2015 do 22.6.2016 (kromě prázdnin)

- sraz je vždy u vchodu do fary

u Povýšení sv.Kříže v Prostějově

- na schůzkách na tebe čekají různé hry,

soutěže i zdolávání ministrantských stupňů, výpravy…

 

             Těším se na setkání     P.Petr Matula SDB (t.: 731 600 061, 88vv)