Kde působíme

FaraPovyseniPv2

Kostel Povýšení sv. Kříže v Prostějově - centrum mnohých aktivit a setkání.

FaraPovyseniPv

Fara na ulici Filipcovo náměstí 20/4 v Prostějově, kde sídlí salesiánská komunita.

Kostel sv. Petra a Pavla v Prostějově

Kostel sv. Petra a Pavla v Prostějově, kde salesiáni od 1.7.2016 působí. V blízkosti tohoto kostela je fara na ulici Lidická 1a, Prostějov, která se nyní připravuje na generální rekonstrukci a doufejme v příštím roce se do ní přestěhuje salesiánská komunita z fary u Povýšení sv. Kříže na Filipcově nám. 20/4 v Prostějově.

Fara u sv.Petra a Pavla v Prostějově, do které se budeme po rekonstrukci stěhovat...

FaraPaP2017va