Kde působíme

IMG_8254SDB logo 2

FaraPovyseniPv2

Kostel Povýšení sv. Kříže v Prostějově - centrum mnohých aktivit a setkání.

FaraPovyseniPv

Fara na ulici Filipcovo náměstí 20/4 v Prostějově, kde sídlí salesiánská komunita v počtu 5 salesiánů. Na faře také bydlí prostějovský děkan a farář farnosti Povýšení sv. Kříže, diecézní kněz Aleš Vrzala.

Kostel sv. Petra a Pavla v Prostějově

Kostel sv. Petra a Pavla v Prostějově, kde salesiáni od 1.7.2016 působí. V blízkosti tohoto kostela je fara na ulici Lidická 1a, Prostějov, která se nyní připravuje na generální rekonstrukci. Pokud stavební práce půjdou dobře, tak se do ní do května 2019 přestěhuje salesiánská komunita z fary u Povýšení sv. Kříže na Filipcově nám. 20/4 v Prostějově.

Fara u sv.Petra a Pavla v Prostějově, do které se budeme po rekonstrukci stěhovat... jak vypadá nyní v roce 2018...

IMG_0275IMG_0281IMG_0522

... a jak bude vypadat po rekonstrukci v roce 2019...

viz3viz2viz4viz1