Oslava sv. Jana Boska 1.2.2014

        Slavnostní mši svaté s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem v 16:00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově předcházelo dopolední setkání všech salesiánských animátorů a připravujících se ke službě animátorů. Při tomto setkání se všichni rozdělili do 6 skupinek a každá skupinka ztvárňovala jeden rozměr, jehož salesiánský animátor je nositelem.

         Při mši svaté, při které arcibiskupa přivítal ředitel prostějovské salesiánské komunity P.Jaroslav Němec, se "z nebe" snesl anděl a popřál arcibiskupovi Janovi vše nejlepší k svátku jeho patrona. Při mši při přinášení obětních darů se také přineslo šest částí, ze kterých se sestavil kostel - symbol církve, kterou se animátoři snaží spoluvytvářet. Po mši svaté následovala krátká prezentace toho, co se v Klubu SHM Prostějov za celý rok podařilo díky animátorům uskutečnit. Všichni potom byli pozváni na malé občerstvení a popovídání.

           Večer byl tradičně věnován animátorskému plesu v katechetickém sále na faře u kostela Povýšení sv. Kříže, na kterém nechybělo předtančení i tombola. Byl to pěkně strávený den.           Petr Matula

Foto: Petr Matula

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6