Setkání animátorů 14.-16.6.2013 na Staré Vodě

Na tomto posledním předprázdninovým setkání, kromě zábavných her, doškolování táborových vědomostí... nás navštívila skupinka 2 salesiánů a jejich animátorů z německého Ensdorfu, kteří zde domlouvali budoucí spolupráci při výměnných pobytech mezi studenty Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově a salesiánské školy v německém Ensdorfu.

 

1 | 2 | 3 | 4