Oprava plotu farní zahrady - fara Prostějov-Vrahovice

Statutární město Prostějov na své Radě města rozhodlo o jednorázovém příspěvku 50.000 Kč Římskokatolické farnosti Prostějov - Vrahovice na materiál pro opravu plotu se zídkou mezi farní zahradou a pozemkem ZŠ Majakovského 1. Projektovou dokumentaci, zaměření i opravu plotu zajišťuje farnost. Foto: Petr Matula