Přehlídka děkanátních schol (21.9.2013)

Druhý ročník přehlídky děkanátních schol se zúčastnily 3 scholy z Prostějova: od kostela sv.Cyrila a Metoděje, od kostela sv. Petra a Pavla a z Cyrilometodějského gymnázia. Přehlídku pořádala Nadace Caritas Christi urget nos a Řk farnost Povýšení sv.Kříže v Prostějově. Foto: Petr Matula

1 | 2