Vánoční prázdniny na Staré Vodě 27.-30.12.2012

Vánoční prázdniny na Staré Vodě 27.-30.12.2012
26. ledna 2013

Dne 27. prosince 2012 po ránu jsme vyrazily na 4 dny na Starou Vodu v počtu
27 dětí, 7 animátorů a 2 paní kuchařky. Pár chvil po dojezdu k nám přišel
princ, jemuž byla unesena princezna.

           Zamířili jsme tedy princeznu najít, ale našli jsme pouze stopy, podle nich jsme zjistili, že stvůra, která unesla princeznu byl medvěd. Už se ale připozdívalo, tak jsme se vrátili zpět na chatu. Další den jsme tedy zamířili na výlet, chci říci hledat medvědovo doupě a v něm princeznu. Když jsme doupě našli, zjistili jsme, že nás medvěd už čeká, ale princezna tu není. Medvěd nám sdělil, že má princeznu v druhém doupěti, kde je o ni dobře postaráno, ale vrátí nám ji až poté, co splníme jeho tři úkoly. Co naplat, museli jsme se vrátit zpět na chatu a vyčkat, až nám přijde medvěd zadat své úkoly. Hned po obědě přišel s prvním úkolem a po večeři s druhým. Následující ráno následoval třetí úkol a medvěd nám vrátil
princeznu. Princ byl nadšen, a tak se domluvil s medvědem, že bude chránit
jeho hrad před nebezpečím a spolu s princeznou u nás zůstali na oběd. A
protože nám byl princ vděčný, za to, že jsme mu pomohli zachránit princeznu,
nechal poslat do svého království pro naši zaslouženou odměnu, kterou jsme
ovšem museli najít, neboť na posly zaútočila divoká zvěř, a tak nám ji
nechali v lese nad chatou. Když jsme odměnu našli, byli jsme všichni
odměněni a spokojeni, neboť jsme pomohli zachránit princeznu.
              Následně jsme při mši poděkovali za celou akci. Duchovní program byl celkově pestrý - stejně jako na všech akcích jsme se modlili a měli jsme i dvě
témátky jedno o narození Ježíše a druhé o "třech králích". Nechyběla ani
kreativita, která byla na programu hlavně první večer, ale děti tvořili i
následně po celou dobu akce.
             V neděli 30.prosince 2012 jsme se vrátily domů a jsme přesvědčeni, že jsme si všichni z této akce něco odnesli, a že si to ještě dlouho udržíme.
Minimálně do Jarních prázdnin 2013, na které se už pomalu chystáme a
doufáme, že nás bude opět kupa.        Za animátory  Petr Češka

Fotky