Oslava Dona Boska a 10 let Klubu SHM Prostějov

Oslava Dona Boska a 10 let Klubu SHM Prostějov
20. února 2011

V sobotu 29.1.2011 proběhla velká oslava 10 let od založení Klubu salesiánského hnutí mládeže v Prostějově v kostele Povýšení svatého kříže.

V sobotu 29.1.2011 proběhla v kostele Povýšení svatého Kříže velká oslava 10 let od založení Klubu salesiánského hnutí mládeže v Prostějově. Klub SHM je nezisková organizace pracující s dětmi a mládeží a patří pod občanské sdružení SHM, je jedním z mnoha v celé České republice. Naším hlavním cílem je zaujmout co nejširší spektrum dětí a mládeže, hlavně z vícečetných rodin a sociálně slabších skupin a nabídnout jim smysluplné prožití volného času a nenásilnou formou přiblížit dětem i mladým lidem cestu k Bohu.
 Za  10 let prošlo našimi akcemi kolem 3000 dětí a mladých lidí, ať již to byli animátoři-tedy Ti, kteří animují - připravují a zajištují akce, tak menší i větší děti, které se pestrého programu účastní. Nelze opmenout také pomocníky, kuchařky a kuchaře, všechny obětavé lidi, kteří ví, že čas věnovaný mladým lidem nyní, se nám v příštích generacích vrátí. Koloběh života je neúprosný, z některý účastníků se postupně stávali vedoucí animátoři  a po absolvování škol či přípravy na zaměstnaní, založili v našem městě a okolí rodiny. Začali animovat doma a jejich potomci nyní jezdí, jak na Starou Vodu, tak na Annaberg, na dvě turistické základy Salesinánů v Jeseníkách, které  nás přijimají v kterékoliv roční období s otevřenou   horskou náručí.
Oslava sama nepočítaje přípravy začala 29.1. oficiálně v 10 hodin, kdy přededa klubu Otec Jaroslav Němec připomněl hlavní zásady práce animátorů, jejich duchovní a fyzický růst. Promítl nám část filmu” Život a dílo  Dona Boska,”zakladatele salesiánů. Nebylo lehké nadchnout lidi pro dobrou společnou věc, pro lásku a víru v Boží milost v době Dona Boska, není to mnohdy jednoduché ani nyní…Ale radovali jsme se. Po skvělém obědě, který připravil Lukáš Novotný a po rozdělení úkolů jsme dokončili přípravy na slavnostní bohoslužbu. Ještě nácvik písní, naladit nástroje i hlasivky, nástěnky, občerstvení, příprava k promítání  a už zde byla 16 hodina. Otec František Blaha, bývalý provinciál salesiánů, sloužil mši svatou za podpory kněží, ministrantů, zpěváků a  všech lidí dobré vůle, kteří se na oslavu sešli. I slzička ukápla a dojetí mnohých bylo neskrývané,vždyť bylo na co vzpomínat. Gratulovat přišli i ředitel Cyrilometodějského gymnázia Mgr.Jaroslav Fidrmuc a starosta Města Prostějova  pan Miroslav Pišťák. Nešetřili slovy chvály a přáli hodně sil na další cestu.
A pak už dostatečně prokřehlí jsme spěchali do tepla sálu nad sakristii, kde už náš čekaly dobroty a teplé nápoje pro povzbudezní duše i těla. Sešli jsme se se svými blízkými a známými, popovídali si a v 19 hodin začal ples animátorů, který měl vše, co takový ples má mít: předtančení, tombolu, soutěž tance a skvělou atmosféru. Přece jen jistou odlišnost měl – pantomimu formou předtančení znározňující snahu dívky - věřící v Boha, kterou se od Boží cesty snažili odvést různé negativní nástrahy dnešní doby. Naštěstí, alepoň v této scénce, dívka vybojuje svou cestu k Bohu a naslouchá knězi….
Co říci na závěr. Obrovský dík všem, nejen za den oslav, ale za celých těch 10let. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli. Díky za důvěru, za modlitby, za porozumění a kamarádství, za jistotu,že s pomocí Boží pokračujeme dál v započatém díle.                           Zuzka Bartošová

Fotogalerie