Salesiáni Prostějov – Pomáháme růst

Bosco point - salesiánský facebook

Letní tábory SHM Klubu Prostějov 2018

www.shmpv.cz čtěte více

Letní tábory SHM Klubu Prostějov 2018

Fara sv. Petra a Pavla v Prostějově

Původní nákresy z roku 1931 - jak měla vypadat... čtěte více

Fara sv. Petra a Pavla v Prostějově

TREFA 2018-2019

Zapoj se do rekonstrukce petrské fary v Prostějově - budoucího střediska mládeže a rodin a sídla salesiánské komunity sv. Josefa Dělníka čtěte více

TREFA 2018-2019

TREFA - petrská fara v Prostějově 2018

TREFA - petrská fara v Prostějově 2018

TREFA - znamená Totální REkonstrukce FAry

   viz2SDB logo 2

 

                                                                         

Můžete se k nám připojit a pomoci nám při rekonstrukci fary u sv. Petra a Pavla v Prostějově na Lidické 1894/1a, kam by se po rekonstrukci měla přestěhovat salesiánská komunita sv. Josefa Dělníka z fary u Povýšení sv. Kříže v Prostějově na Filipcově nám. 20/4. Jsme vděčni za Vaši modlitbu i jakoukoliv podporu. Potřebné kontakty jsou na vizitce.

TREFA - Totální REkonstrukce FAry (středisko mládeže a rodin)

Salesiánská komunita sv. Josefa Dělníka, Lidická 1894/1a, 796 01 Prostějov

P.Pavel Čáp SDB a P.M.P.K.  tel.: +420 732 656 997

e-mail: pamacap@seznam.cz

č.ú.: 35-1500354379/0800

Od 1.7.2016 salesiáni převzali starost o petrskou farnost v Prostějově. Od července 2016 do září 2016 byl zpracován stavební záměr na rekonstrukci fary Ing. Arch. Zdeňkem Beranem z Prostějova. V prosinci 2016 byl pověřen vedením rekonstrukce administrátor petrské farnosti Pavel Čáp SDB. Na začátku roku 2017 byla vybrána architektka Lenka Vágnerová, která začala pracovat na vypracování podrobného projektu.

Dne 24.5.2018 proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci petrské fary a byla vybrána firma Navrátil z Prostějova. Cena rekonstrukce byla stanovena na 15,5 mil. Kč včetně DPH. Dne 24.7.2018 Salesiánská provincie Praha po dohodě s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem souhlasila s podpisem smlouvy. Smlouva mezi Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla v Prostějově (investor rekonstrukce) a firmou Navrátil z Prostějova (realizátor rekonstrukce) byla podepsána 24.7.2018 a schválena Arcibiskupstvím olomouckým 25.7.2018. 

Firma Navrátil by měla začít stavební práce na faře na konci srpna 2018. Celá rekonstrukce by měla být dokončena do 7 měsíců od datumu zahájení rekonstrukce napsaném ve stavebním deníku. Arcibiskupství olomoucké na rekonstrukci fary přispěje částkou 8 mil. Kč a částku 7,5 mil. Kč půjčí Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově. Za splacení této půjčky se zaručuje Salesiánská komunita v Prostějově. Salesiánská komunita v Prostějově se zaručila, že během následujících let bude farnosti přispívat na splacení dluhu částečně skrze nájem za pobyt salesiánů na faře a částečně z darů dobrodinců.

Náklady firmy Navrátil na rekonstrukci petrské fary                        15,5 mil. Kč

Příspěvek arcibiskupství olomouckého na rekonstrukci                    8 mil. Kč

Půjčka petrské farnosti od arcibiskupství olomouckého                   7,5 mil. Kč

Výdaje na zhotovení projektu a vyřízení potřebných povolení         0,5 mil. Kč

Celkové náklady na rekonstrukci                                               16 mil. Kč s DPH

 

Závazek salesiánské komunity - přispět farnosti na splacení dluhu z  příspěvku na bydlení salesiánské komunity na petrské faře a sháněním peněz u dobrodinců.                                                              

Fara patří petrské farnosti a salesiánská komunita bude na faře v dlouhodobém nájmu. Přízemí fary bude určeno pro pastoraci na setkávání různých skupin se společnou kaplí. V prvním patře bude zázemí pro salesiánskou komunitu se 4 pokoji. Více informací vám řekne Pavel Čáp SDB (adminstrátor farnosti sv.Petra a Pavla v Prostějově a pověřený rekonstrukcí fary) a Petr Matula SDB (ředitel salesiánské komunity v Prostějově)

Petrská fara v Prostějově 2018IMG_0522

Petrská fara v Prostějově - brigády 2017-2018

Petrská fara v Prostějově - vize 2019

 

vizitka

 

 

čtěte více

Česká salesiánská provincie má nového kněze

Česká salesiánská provincie má nového kněze

V sobotu 25. 11. 2017 v řecko-katolické katedrále v Sofii byl biskupem Christo Proykovem vysvěcen na kněze náš spolubratr Donbor Jyrwa.

čtěte více

Stavba školy ve Staré Zagoře už je pod střechou!

Stavba školy ve Staré Zagoře už je pod střechou!

Navštivte naši fotogalerii. Fotky mluví někdy lépe než slova. 

čtěte více

Bulharský zpravodaj - srpen a září 2017

Bulharský zpravodaj - srpen a září 2017

Ohlédnutí za létem, které nikdy nemá nouzi o události. Letní dobrovolníci, kteří přijeli pomoci, svými zážitky naplnili číslo, které máte před sebou. Samozřejmě také spoustou obrázků, na které se můžete rovněž těšit.

čtěte více

Pošli pohled z tábora - prázdninová soutěž

Pošli pohled z tábora - prázdninová soutěž

Pošlete salesiánské rodině z vaší salesiánské akce, tábora či chaloupky pohled a vyhrajte hodnotné ceny. Udělejte radost všem členům salesiánské rodiny a pozdravte je hezky prázdninově.

čtěte více

Bosco run: oběhni salesiánská střediska

Bosco run: oběhni salesiánská střediska

Jako kluci jsme vyrostli v salesiánském prostředí, které nás formovalo a připravilo nám spoustu pěkných zážitků. Jsme vděční všem, kteří se nám věnovali, a proto jsme se rozhodli oběhnout během následujících 8 let všechna salesiánská střediska v ČR. Přidejte se k nám a zúčastněte se jedinečného štafetového závodu BOSCO RUN!

čtěte více

Skončil další ročník Mediální školy

Skončil další ročník Mediální školy

Velkolepou multimediální show si připravili absolventi pátého ročníku salesiánské Mediální školy k ukončení svého kurzu. Mají za sebou pět intenzivních vzdělávacích víkendů a před sebou nové výzvy...

čtěte více

Mediální škola zahájena

Mediální škola zahájena

V říjnu proběhl v Brně první kurz nového cyklu salesiánské Mediální školy. V ročníku 2015-2016 je přihlášeno rekordních 21 účastníků.

čtěte více

Hledáme nové dobrovolníky na pomoc dětem ve světě

\"Každý den procvičujeme s nejslabšími čtvrťáčky matematiku. Dělají pokroky. Dokonce i mňoukající Chinappa se naučil odčítat jinak než kreslením čáreček. Máme z něj radost.\" Chcete zažít podobnou radost jako Maruška a Kája v Indii? Do 30. září 2015 se můžete hlásit na novou přípravu dobrovolníků.

čtěte více
Salesiáni Prostějov
Pomáháme růst
Salesiáni Dona Boska